ضمیمه 4 . روبن مارکاریان

از روبن به اعضای سازمان!
ششم ژوئن 2008
رفقای عزیز سازمان،

رفقای عزیز سازمان ما دو نامه ای که می خوانید از ر.تقی دریافت کردم.امیدوارم که با حوصله دو نامه بالا را خوانده باشید.اما قضیه از چه قرار بوده است:
١¬- در هیئت تحریریه سایت ما ایمیل ها را گروهی ارسال می کنیم .پس بر خلاف ادعای ر . تقی او نمی توانسته ایمیل مرا دریافت نکرده باشد. ر. شهاب با ارسال کپی ای‌میل خود نشان داد که ایمیل گروهی بوده و به ر. تقی نیز رسیده است. از رفقای دیگر هئیت تحریریه سایت( رفقا مریم و امیر) خواستم که ایمیل های ارسالی را مجددا» برایم ارسال کنند. در همه آنها دیده می شود که ایمیل گروهی بوده و به ر.تقی نیز ارسال شده است. پس این ادعای ر. تقی که من به عمد ایمیل مورد مناقشه را به او ارسال نکرده ام، قلب واقعیت است.
٢ – در دو مورد مقاله ر. تقی در ستون دیدگاه درج شده است. در هر دو مورد در هئیت سردیبری سایت بحث و رای گیری شده و نظر اکثریت هئیت تحریریه سایت بر آن بوده است که نوشته‌‌ها بخاطر مغایریت با مواضع رسمی سازمان باید در ستون دیدگاه درج شود. در یک مورد نیز مقاله ر. تقی بر اساس گزینش سردبیر روز ( که رفیق دیگری بود)در بخش کارگری درج شده است. تمامی مکاتبات کتبی در آرشیو من و رفقای هئیت سردیبری سایت موجود است. پس تمامی این گزین ها بر اساس قواعد اصولی تصمیم‌گیری های تشکیلاتی انجام شده است.
٣- مورد دیگر، مقاله ر. حشمت محسنی! این مقاله در روزی که ر. تقی روزبه سردیبر سایت بود دریافت شد دهم ماه مه امسال. ر.تقی نوشته ر. محسنی را به عنوان دیدگاه طبقه بندی کرد. من به هئیت سردیبری سایت پیشنهاد دادم که این نوشته به قسمت مقالات منتقل شود. در این مورد نیز رای گیری شده و نظر اکثریت هئیت سردبیری سایت بر آن شد که نوشته ر. محسنی به عنوا ن مقاله درج شود. نظر ر. تقی در چهاردهم مه دریافت شد. از ان جا که این اظهار نطر حاوی نکات بسیار روشنگری است عینا» آن را نقل می کنم.
baraye man roshan nist chera maghale r. Mohseni ta konoon darj nashade ast.wa in dar hali ast ke nazare aksariat dale bar darj an be onwane maghalae roshan shode ast. banbarii darang jayez nist wa lazem ast har che zoodtar darj shawad ta sooe tafahomi be wojood nayayad. asle mosooe ham in ke dar koja darj shawad chandan mohem nist wa be sooe tafahomash nemi arzad! Tagi
» با درود، برای من روشن نیست که مقاله ر. حشمت محسنی چرا تا کنون درج نشده است. و این در حالی است که نظر اکثریت دال بر درج آن به عنوان مقاله روشن شده است. بنابراین درنگ جائز نیست . و لازم است هر چه زودتر درج شود تا سوتفاهمی به وجود نیاید. اصل موضوع این که در کجا درج شود چندان مهم نیست و به سوء تفاهمش نمی ارزد. تقی ١٤ مه «.
از یادداشت ر.تقی روشن است که
١- نه تنها قاعده گزین مطالب برای درج در دیدگاه و مقالات را ( نه برای اعمال سانسور، حذف و…). قبول دارد بلکه خود نیز به آن عمل کرده است.
٢- تصمیم‌گیری بر مبنای رای گیری و تبعیت اقلیت از اکثریت را به عنوان قاعده کار در ارگان سردبیری سایت را می پذیرد و معتقد است که تصمیم باید بر این مبنا اجرا شود.
٣- و مهم تر از همه اذعان دارد که چندان مهم نیست که درج مطلب در دیدگاه یا مقالات باشد .. و دیدگاه اشغالدانی و حذف، دفن کردن … نمی انگارد.
اما در فاصله فقط دو هفته، از چهاردهم ماه مه تا دوم ژوتن ،2008 همانطور که در نامه بالا خواندید اجرای همین قاعده در باره مقاله اش به سلطه‌گری، استالنیسم، دزد سرگردنه ه …. مبدل شده و ستون دیدگاه اشغالدانی، سانسور، حذف وجهنم مبدل می گردد. من دروازه‌بان مغرض جهنم و سایر رفقای هیئت تحریریه سایت افراد بی غل و غش ( تو بخوان ساده و یا مهر لاستیکی روبن) می شوند. این دو گانگی را چگونه می توان هضم کرد؟
حتی اگر من به سهو ایمیل را نفرستاده بودم و یا مطلب را بجای مقاله در دیدگاه قرار داده بودم می بایست بر اساس روال تاکنونی به شکل متمدنامه و البته بر مبنای قوانین حاکم بر مناسبات کار جمعی در تبادل ایمیلها و یا جلسات هئیت سردیبری سایت بحث کرده و مسله را براساس قواعد موجود تشکیلاتی حل و فصل کرد .اگر ر. تقی با نظر اکثریت مخالفت بود می توانست بر اساس اساسنامه مسئله را به کمیته مرکزی و در نهایت به کمیسیون نظارت مرکزی ارجاع دهد.
من وارد مباحث تشکیلاتی و یا نظری که ر. تقی در نوشته خود مطرح کرده نمی شوم. زیرا این مباحث ربطی به ارگان سردبیری سایت ندارد. در سازمان ما بحث در همه موارد باز است و ر.تقی نیز مانند هر عضو سازمان می تواند نظرات خود را در هر زمینه برای بحث عموم تشکیلاتی مطرح سازد.احترام به دمکراسی و رای اکثریت حکم می کند که تا تغییر مواضع سازمان در کنگره، ما به مصوباتی که خود در تکوین و تصویب ان سهم و شرکت داشته ایم احترام نهاده و خود را موظف به اجرای آنها بر مبنای قواعد و مقرارات سازمانی کنیم؛ حتی اگر با آنها مخالف بوده و یا اکنون مخالف هستیم.
بحران آفرینی از طریق تخریب و ترور شخصیت در ابعاد غیرقابل تصوری که ر.تقی به آن مبادرت ورزیده( بهر قصد و هدفی که می خواهد باشد) نه فقط در مغایریت کامل با اخلاق کمونیستی و مناسبات رفیقانه تشکیلاتی قرار دارد بلکه نقض فاحش مبادی اولیه احترام به شخصیت و کرامت انسانی است که هیچ جامعه ای شهروندی آن را بر نمی تابد. هر یک از بیشمار اتهاماتی که ر. تقی با خشونت کلام و قساوت خصمانه غیرقابل توصیف وارد کرده حتی در یک دمکراسی لیبرالی هتک حرمت و حیثیت انسانی و جرم قلمداد شده و قابل شکایت و محاکمه و مجازات است. من اطمینان دارم که رفقای سازمان ما در هیچ دوره ای حتی در بطن حادترین اختلافات و انشعابات شاهد چنین هتک حرمتی از سوی هیچ کدام از مخالفین نبوده اند!

همچنین تهدید و بایکوت به عنون یک روش برای به کرسی نشاندن نظرات و امیال فردی بر فراز قواعد کار تشکیلاتی نیز در مغایرت کامل با مبادی اولیه یک سازمان کمونیستی است. در این عرصه اساسنامه چهارچوب تنظیم مناسبات ماست. اگر قرار باشد که هر کس با تهدید و بایکوت منویات خود را به کرسی بنشاند دیگر چه چیزی باقی می ماند جز قانون جنگل ؟!

رفقای عزیزسازمان!

وظیفه خود دیدم که در گام اول ماوقع را آن گونه که هست به اطلاع شما رفقای عزیز برسانم.

روبن ششم ژوتن ٢٠٠٨

ضمیمه نامه رفقای دیگر کمیسیون سایت
**************************************************************************

ازشهاب به اعضای کمیسیون سایت

رفقای عزیز سایت
ایمیل رفیق مریم را دیدم و پیام تلفنی اش را شنیدم که خواسته بود جمعه در جلسه سایت شرکت کنم …..از شرکت در جلسه معذورم و به این دلیل نظرم را بطور خلاصه می نویسم.
١ – در جلسه سایت فقط می توان در محدودهء درستی یا نادرستی درج مقالات در ستون آزاد یا در بالای سایت صحبت کرد و از جمله در مورد جای درج مقالات مورد اختلاف رفیق تقی. اعضای سایت بعنوان تحریریه سایت فقط در این چهارچوب مجازند نظر بدهند و ادعای رفیق تقی را مبنی بر ضایع شدن حقوق اش و این که مسئول فنی سایت فراتر از اختیارات اش تصمیم گیری می کند بررسی کنند و نظرشان را بدهند.
٢ – رفقا روبن و تقی بهیچوجه نباید هیچ مسئله و مشکل احیاناً شخصی یا رفتاری یا اخلاقی و حتا سیاسی یا نظری که با هم دارند را به کمیسیون سایت منتقل کنند چون کمیسیون سایت مرجع هیچ داوری در این حوزه ها نیست.
٣ – توصیه رفیقانه من به رفقا این است که در اختلافات و داوری های شخصی وخصوصی که با یکدیگر دارند سازمان را درگیر نکنند و به یارگیری تشکیلاتی نپردازند. این کار به جای خوبی منتهی نخواهد شد. اگر مسائل نظری و سیاسی با یکدیگر دارند، در همین چهارچوب نظری و سیاسی و با رعایت همه موازین سیاسی و تشکیلاتی و اخلاقی با یکدیگر بصورت علنی به بحث بپردازند و همه را روشن کرده و دیگران را روی مواضع نظری و سیاسی شان به مداخله و داوری بخوانند و نه به داوری های اخلاقی و شخصیتی شان روی یکدیگر.
٤ – نامه رفیق تقی با عنوان : « فریاد برمی آوریم که سانسورموقوف! دست هابیل ازقابیل کوتاه! مسدودکردن مجاری تنفسی همسنگربغل دستی ممنوع!» که به تاریخ ٣ ژوئن ۸ ٠ ٠ ٢ به کمییسیون سایت رسیده است چهار جنبه دارد:
الف – مخالفت با سانسور. من با نفس منع سانسور موافقم.
ب – دفاع از نظرات خودش در مورد سندیکا و تحلیل و رهنمودهایش در باره حرکت کارگران نیشکر هفت تپه و شرکت واحد و . .. . همانظور که قبلا هم نوشته و باز یادآوری کرده ام، من این بحث را باز تلقی میکنم و می شود در باره شان بحث کرد. در این مورد قبلاً پیشنهاد مشخص داده ام که بحث علنی باز شود و باکسی مختص مباحثات در باره تشکل کارگران ایران با هیچ قید و شرط نظر سازمانی در سایت ایجاد شود. این را برای بار دیگر به اجلاس کمیسیون سایت پیشنهاد می کنم.
ج – نظراتی که رفیق تقی در معرفی شخصیت رفیق روبن و توضیح دلائل وانگیزه های شخصی و شخصیتی و اخلاقی وی در عدم درج نوشته های در بالای سایت داده است.
من از این بخش نامه رفیق تقی بمعنی حقیقی کلمه شوکه شده ام. چنین کلمات و توصیفات زشت و قبیحی را در هیچ دوره ای از حیات این سازمان در باره هیچ عضو سازمان حتا از طرف هیچ یک از مخالفان و انشعابیون نشنیده و نخوانده بودم. پیداست که این انفجار خشن و چرکین، ناشی از ترکیدن یک دمل کهنه از مناسباتی است که در واقعیت وجود داشته و بموقع و به درستی مداوا نشده است؛ ولی از رفیق تقی که یک بردباری و نزاکت الگو وار داشته است متعجب ام که اینگونه کنترل از دست داده است. من این زبان و روش را بسیار قبیح و نه کمتر از سانسور و استالینیسم و هر آنچه رفیق تقی از آن ها ابراز بیزاری کرده است غیر قابل پذیرش و غیر قابل تحمل می دانم و از رفیق روبن هم انتظار دارم که مقابله به مثل نکند. با شناختی که من از عمق اخلاق و شخصیت هر دو رفیق دارم مطمئن ام که اگر وقتی با هم عرض خیابانی را طی می کنند، احساس کنند که اتوموبیلی دارد دیگری را زیر می گیرد، خودشان را سپر می کنند تا دیگری آسیب نبیند. این عمق واقعیت احساس ها و روابط میان ماهاست و خود این دو رفیق بهتر از هر کسی آن را می دانند.
د – پیشنهادات رفیق تقی به کمیسیون سایت. در این باره آنچه می توانم بگویم:
– هیچ عضو کمیسیون سایت نه حق « استیلا جوئی » بر سایت و تحمیل « هوسهای فردی» اش بر این کمیسیون را دارد، و نه حق خط و نشان کشیدن را.
– تا جائی که به من مربوط می شود، تا به امروز تن به هیچ خلاف موازین مورد توافق کمیسیون سایت نداده ام و هیچ تصمیم ام از روی بقول رفیق تقی « بی غل وغشی » ( = سادگی ) نبوده است. همه نظرات ام را با توضیح به همه اعضای سایت فرستاده ام، حال کسی موافق بوده یا نبوده باشد. تا جائی هم که من فهمیده ام در مورد رفقای دیگر هم اینطور بوده و کسی بازیچه دست رفیق روبن یا هیچ رفیق دیگری نبوده و با عقل خود اش نظر و رای داده است.
– این که چهارچوب « نظر سازمانی » چه باشد، روی معیارهائی که رفیق تقی در این نامه اش پیشنهاد کرده می شود فکر و بحث کرد ولی به گمان من با این معیارها مشکلی حل نمی شود چون در هر حال در همان چهارچوب کلی و مبهم هم جای تعبیر و تفسیر و برداشت متفاوت وجود دارد. تا به امروز هم بی معیار نبودیم ولی مشکل این است که معیارها، ریاضی و میلیمتریک نیستند. باید در بحث ها باز و آزاد باشیم؛ این هم یک پرنسیپ است و هم بطور ویژه نیاز حیاتی جنبش سوسیالیستی زمان ما، تشکیلات ما و جنبش کارگری ماست. این که آزادی بیان اعضا و مسئله نظرات رسمی سازمان را در سایت و نشریه چگونه در عمل حل کنیم، باید باز هم رویش فکر کرد و راه پیدا کرد چون عملا می بینیم که گیری در این رابطه وجود دارد.
– این که کمیسیون سایت حقوق رفیق تقی را در سایت تضمین کند، من شخصا فکر نمی کنم که روال تا کنونی زیرپا گذاشتن حقوق رفیقی توسط کمیسیون بوده باشد. اشکال جای دیگری است. عملا مرز اختیارات مسئول فنی سایت با اختیارات وی بمثابه یکی از سردبیران سایت خیلی تفکیک شده نیست. برای جلوگیری از این التقاط، با این پیشنهاد رفیق تقی موافق ام که صراحت داده و قرار گذاشته شود که مسئول فنی سایت که عضوی برابر حقوق با بقیه اعضای سردبیری سایت است، تنها در روز انتخاب و تنظیم مطالب در نوبت هفتگی خودش از حقوق سردبیری اش استفاده کند و موقع نصب مطالبی که سردبیران دیگر با مسئولیت خود برای نصب می فرستند، فقط بمثابه مسئول نصب عمل کند تا سردبیران دیگر مسئولیت انتخاب ها و رده بندی مطالبی را که می فرستند بر عهده داشته باشند.
– این که رفیق روبن از رفیق تقی عذرخواهی کند تا رفیق تقی در جلسه سایت شرکت کند، ربطی به کمیسیون سایت ندارد. اما من بطور فردی معتقدم که رفیق تقی هم باید از رفیق روبن بخاطر الفاظ زشتی که در این نامه به کار برده است عذر خواهی کند.
– رفیق تقی رفیق روبن را متهم به دور زدن او و عدم ارسال نامه به وی بمنظور مهر جمعی زدن بر نیات خود کرده است. من به صفحه دریافتهای ای میل خودم که نگاه می کنم، اسم رفیق روبن هم مثل بقیه اعضای کمیسیون سایت در مخاطبین نامه رفیق روبن وجود دارد و آن را عیناً برای شما در زیر این نامه کپی می کنم. پیداست که رفیق تقی نامه ارسالی رفیق روبن را به هر دلیل ندیده است و آنهمه در باره مقاصد توطئه گرانه رفیق روبن از نفرستادن نامه به وی و دور زدن اش حرف زده است!

رفقا اینجا پرتگاه است؛ پا روی ترمز بگذارید!

شهاب ، ٣ ژوئن ۸ ٠ ٠ ٢

کپی ای میل دریافتی ر. شهاب که نشان می دهد ای میل ر. روبن به طور گروهی ارسال شده و از جمله نام ر. تقی در شمار دریافت کنندگان ای میل است.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: