Archive for the ‘1. گزارشی مستند از جریان بحران و انشعاب در “راه کارگر”’ Category

گزارشی مستند از جریان بحران و انشعاب در «راه کارگر»

ژانویه 26, 2010

گزارشی مستند از جریان بحران و انشعاب در «راه کارگر»
در ۱۵ تیر ۸۸ ما با انتشار اعلامیه ای ( با عنوان » در باره پایان فعالیت های مشترک تشکیلاتی» ) با توضیح مختصری در باره علل بحران در سازمان ، جدایی مان را از بخشی از اعضای سازمان اعلام کردیم و همان جا گفتیم که «درشرایط کنونی وارد شدن درشرح تفصیلی فضای آفریده شده توسط این بخش از اعضای سازمان را مفید نمی دانیم . {ضمیمه 1} اما از آنجا که پس از آن ، رفقای بخش دیگر سازمان با انتشار سلسله ای از نوشته ها و گفتگوها کوشیده اند و هم چنان می کوشند روایت یک جانبه و تحریف شده ای از زمینه و علل انشعاب پخش کنند ، لازم می دانیم با انتشار پاره ای اسناد ، حقیقت ماجرا را به اطلاع همگان برسانیم. اسنادی که همراه این مقدمه توضیحی منتشر می شوند ، هر چند فقط بخشی از مطالبی هستند که در دوره بحران درونی سازمان از طرف رفقای مختلف نوشته شده اند ، اما برای نشان دادن حقیقت ماجرا به حد کافی روشن کننده اند. البته در صورت لزوم می توان همه مطالب نوشته شده در دوره بحران را منتشر کرد ، اما به نظر ما همین مطالب انتخاب شده ، مهمترین ها هستند و مسائل اصلی مورد اختلاف و جریان بحران را به روشنی نشان می دهند و نیازی به حجیم تر کردن این پرونده وجود ندارد.
************************************************
یادآوری می کنیم که در اسناد هیچ جا نام تشکیلاتی رفقا نیامده است. نام های تشکیلاتی به نام ها ی اصلی و قلمی رفقا ( در مواردی که چنین نام های از سوی رفقا به طور علنی استفاده شده ) تغییر یافته و در بقیه موارد اسامی حذف و به جای آنها از حروف اول نام استفاده شده است.

************************************************
هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
۲٠ ژانویه ۲٠۱٠
************************************************