Archive for the ‘5. حمله خونین اسرائیل به غزه و تاکتیک " صدای سوم "’ Category

حمله خونین اسرائیل به غزه و تاکتیک » صدای سوم «

ژانویه 26, 2010

مورد دیگر بحثی بود که بعد از حمله خونین اسرائیل به غزه ، در گرفت. اعلامیه کمیته مرکزی در محکومیت جنایات اسرائیل…. ادامه مطلب …