Archive for the ‘7. نامه سرگشاده ، یک اولتیماتوم جنگی !’ Category

نامه سرگشاده ، یک اولتیماتوم جنگی !

ژانویه 26, 2010

درست یک روز بعد از انتشار گزارش یاد شده ، نامه سرگشاده ای با امضای عده ای از رفقا منتشر می شود. این نامه به معنای واقعی کلمه یک اولتیماتوم جنگی است که امکان هر نوع گفتگوی رفیقانه را از بین می برد….. ادامه مطلب….