Archive for the ‘8. نامه سرگشاده و واکنشهای اعتراضی به و پاسخ برخی رفقای مدافع نامه’ Category

نامه سرگشاده و واکنشهای اعتراضی به آن و پاسخ برخی رفقای مدافع نامه

ژانویه 26, 2010

انتشار نامه سرگشاده چنان غیر منتظره و مضمون آن چنان شوکه کننده بود که بلافاصله واکنش اعتراضی بسیاری از اعضای سازمان را برانگیخت و عده زیادی از رفقایی که ارتباط مستقیمی باهم نداشتند ، شروع به نوشتن نامه های اعتراضی کردند که ….. ادامه …..