Archive for the ‘90. رفقائی که در مقطع انشعاب به هیچ یک از دو طرف نپیوستند !’ Category

رفقائی که در مقطع انشعاب به هیچ یک از دو طرف نپیوستند !

ژانویه 26, 2010

۱۷ – در پایان ، برای دادن تصویری درست از انشعاب در راه کارگر ، لازم به یادآوری است که بعضی از اعضای سازمان به هیچ یک از دو طرف اختلاف نپیوستند. در اینجا نمونه ای از موضع گیری های دو نفر از این رفقا را به دست می دهیم :….. ادامه ……