ضمیمه 7 . قرار کمیته تبلیغ و ترویج در مورد بحران اخیر سایت

با بهترین درودهای رفیقانه و آرزوی سلامتی برای همه رفقای سازمان !

به اطلاع میرسانیم که در پی شکایت ر.تقی و نامه های سایر رفقای کمیسیون سایت ( که از طریق دبیرخانه در جریان محتوای آنها قرار گرفته اید ) کمیته تبلیغ و ترویج اقدام به برگزاری دو نشست مشترک با رفقای کمیسیون سایت نمود ….ر. امیر نیز به دلیل مسافرت و ر. شهاب نیز به دلیل فنی نتوانستند در هر دو جلسه حضور یابند . با این همه ر. شهاب نظرات خود را به صورت کتبی ارسال نمود و ر. امیر هم شفاها اطلاع داد که با نظر اکثریت کمیسیون سایت هم عقیده است . ر. تقی نیز که در جلسه اول شرکت کرده بود ، در جلسه دوم به دلیل اعتراض به نحوه رسیده گی ک ت ت به شکایت او ، جلسه دوم را بی فایده تشخیص داد و از حضور در آن خودداری ورزید .
جلسه اول در روز پنجشنبه 12 ژوئن و جلسه دوم در روز سه شنبه 17 ژوئن برگزار شد . در پی بحث ها و بررسی های انجام شده ، نظر کمیته تبلیغ و ترویج پیرامون بحران اخیر در کمیسیون سایت از قرار زیر است :

1- همچنانکه اساسنامه سازمان هم مقرر میکند هر عضو سازمان حق دارد نظرات خود را بر مبنای رعایت اصل آزادی مباحثه در سازمان ما بیان کند اما نحوه و چگونگی انتشار ان به عهده نهادهای مسئول است .
2- سالهاست که هم سایت و هم نشریات سازمان علاوه بر انتشار مقالت و مطالبی که در چهارچوب مواضع برنامه ای ، سیاسی و تاکتیکی سازمان قرار دارند و یا به تبلیغ و ترویج این مواضع یاری میرسانند ، دارای بخشی بنام ستون آزاد و یا دیدگاهها نیز بوده اند که انتشار آنها یا به معنای مغایرت آنها با برخی مواضع رسمی سازمان بوده و یا بحث هایی در آنها طرح شده که سازمان هنوز در مورد آنها اتخاذ نظر نکرده است . ما بر درستی این تفکیک پای میفشاریم و معتقدیم حتی سایتهای راست هم برای درج مطالب دارای الویتهای خاص خود هستند و محال است مطلبی را که در چهارچوب مواضع آنها نیست ، برجسته کنند. از اینرو ما خواهان ابقای ستون دیدگاه در سایت و نشریه سازمان هستیم .
3- چه در سایت و چه در نشریه سازمان ، معیار قرار گرفتن یک مقاله در بخش اصلی و یا بخش دیدگاه ، عضوبودن یا نبودن نویسنده نبوده است ، بلکه محتوای مطلب بوده است . در سالهای گذشته و اخیر نیز به کرات شاهد بودیم که چه در سایت و چه در نشریات سازمان برخی مقالات اعضای سازمان در ستون دیدگاه یا ستون آزاد جای داده شدند ، که از میان آنها میتوان به برخی مقالات آرش کمانگر ، احمد مزارعی ، فرامرز دادور ، رسول آرام و صادق افروز اشاره کرد که از قضا پاره ای از آنها با درخواست خود رفیق تقی روزبه چنین شده است .
4- کلیه مقالات ر. تقی روزبه در سایت بی هیچ حذف و دخل و تصرفی منتشر شده اند ، بنابراین اظلاق واژه » سانسور » و یا سلب حق آزادی بیان از یک عضو سازمان تناسبی با مشکل بروز کرده ندارد .
5- ما معتقدیم سازمان ما از بدو تاسیس ، بر اهمیت و ضرورت تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری به عنوان اصلی ترین ظرف تشکل یابی توده ای طبقه کارگر پای فشرده و ادبیات سازمانی مملو از نقد نظرات مخالف سندیکا در درون جنبش چپ و کارگری بوده است . بنابراین تا زمانی که این نظر در کنگره سازمان تغییر نکرده ، هر مقاله مخالف این سیاست ، باید در ستون دیدکاه جای داده شود . بر این مبنا ما معتقدیم مقاله ر. تقی روزبه هم به دلیل به زیر گرفتن ایده سندیکا و هم به دلیل دفاع از شعار کنترل تولید ( در این شرایط ) میبایست در بخش دیدگاه جای داده میشد . از اینرو اقدام اکثریت کمیسیون سایت و سردبیر نشریه را مورد تائید قرار میدهیم . بر همین مبنا معتقدیم مقاله ر. حشمت محسنی نیز هم به دلیل آنکه نقد نظرات رفیقی دیگر از سازمان است و هم بدین خاطر که در آن درک خاصی از اتحادیه بیان شده که هنوز در سازمان ما مورد بحث و تصمیم گیری قرار نگرفته ، میبایست در ستون دیدگاه جای داده میشد .
6- با این همه و علیرغم تصمیم این دو رسانه سازمان ، ر. تقی حق داشت و دارد که در اعتراض به اقدام سردبیران سایت و نشریه ، شکایت خود را جهت رسیدگی به ارگانهای صلاحیتدار منتقل کند ، اما متاسفانه با مخرب ترین شیوه ممکن و ترور شخصیت ، دست به این اعتراض زده است . حال آنکه اکنون مسجل شده که ر. روبن پس از تائید اکثریت کمیسیون سایت ، اقدام به این کار نموده است . ر. تقی اگر مشکل شخصی با ر.روبن دارد به سازمان و نهادهای آن ربطی ندارد و اینها مرجع رسیدگی به چنین اختلافاتی نیستند و اگر این اختلاف سیاسی و یا تشکیلاتی است ، پس باید به شیوه ای سیاسی ، متمدنانه و دمکراتیک حل و فصل شود .
7- ستون دیدگاه ( نه در نشریه ) بلکه در سایت سازمان به پائینترین قسمت سایت رانده شده و دیگر توجه کسی را جلب نمیکند و به دلیل آرایش فنی سایت ، عملا به نوعی پرتگاه مبدل شده است . از اینرو پیشنهاد ما این است که یا این ستون جایگاه بهتری پیدا کند و یا حداقل در ارتباط با مقالات اعضای سازمان ، در صورتی که تصمیم بر قرار دادن برخی از آنها در دیدگاه باشد ، میتوان آنها را با کد » دیدگاه » بر پیشانی ، در قسمت بالای سایت قرار داد ، نظیر کاری که در نشریه و در صفحه اول آن صورت میگیرد . در مورد سایر پیشنهادات نظیر پیشنهاد ر. شهاب مبنی بر ایجاد یک باکس ویژه مباحثات کارگری در سایت ، آنرا به خود کمیسیون سایت و بررسی های بیشتر آن محول میکنیم ، مشروط بر اینکه این عمل به معنای بی نظر بودن سازمان پیرامون امر تشکل یابی اتحادیه ای تلقی نشود .
8- با پیشنهاد ر. تقی مبنی بر اینکه مسئولیت گزینش و تائین جایگاه مطالب هر روز به عهده سردبیر آن روز باشد و مسئول فنی و نصب مطالب حق اعمال نظر خود را نداشته باشد ، موافقیم . مگر اینکه اکثریت هیات سردبیری سایت بر سر مسئله معینی خلاف سردبیر روز ، فکر کند . با این همه پیشنهاد ما این است که در صورتی که مقاله یک عضو سازمان قرار باشد جزو دیدگاه محسوب شود ، سردبیر روز سعی کند قبل از اقدام با دیگر اعضای کمیسیون سایت مشورت کند .
9- کمیسیون سایت باید متشکل از کسانی باشد که قادرند هفته ای یکبار در جلسات آن شرکت کنند و به وظایف خود جامه عمل بپوشند . این نهاد ماههاست که ارتباط خود را صرفا از طریق نامه های ایمیلی پیش میبرد . هیات سردبیری سایت صرفا به یک اداره مراسلات پستی تنزل کرده است که اعضای آن گوئی کاری ندارند جز چک کردن ایمیل سایت و گزین چند خبر و مقاله رسیده برای درج آنها . حال آنکه این بخشی از کار است ، نیمی دیگر از کار آن است که هیات سردبیری سایت با برگزاری جلسات منظم هفتگی ، اولا به بررسی فعالیت انجام شده در طول هفته گذشته بپردازد ، ثانیا بحث و برنامه ریزی و تقسیم کار حول مسائل سیاسی معینی در آن صورت گیرد ، به نحوی که به بطور منظم شاهد درج مقالات و تفسیرهایی با امضای سایت و یا با امضای فردی اما سفارش داده شده بر مبنای الویتهای سیاسی ، باشیم . در صورتی که از تحریر و تحریریه در این کمیسیون خبری نیست . از اینرو ما قویا از رفقای کمیسیون سایت میخواهیم که همچون دو رسانه دیگر سازمان – رادیو و تلویزیون – جلسات منظم هفتگی داشته باشند و برای بخش تحریریه فعالیت سایت ، فکری جدی بکنند .

دستتان را به گرمی میفشاریم – کمیته تبلیغ و ترویج سازمان

20 ژوئن 2008

————————————————————————

قطعنامه اقلیت ک ت ت

با بهترین درودهای رفیقانه

21.06.2008

1-چگونگی درج مقالات رفقای سازمان در سایت به لحاظ تعلق داشتن یا نداشتن به ستون دیدگاه، تا کنون مستقل از آنکه چه رفیقی مسئول سایت بوده سؤتفاهم ها و در نتیجه اعتراضاتی را برانگیخته است ، چه در زمان مسئولیت رفیق ح چه رفیق ع و حالا هم رفیق روبن. سایت باید خود را از این یک بام و دو هوا رها سازد. نظر تشکیلات فقط از طریق اعلامیه ها بیانیه های سیاسی، مصوبات کنگره ها و مجامع عمومی آن و مقالات و مطالب سفارش داده شده که نه با نام شخصی بلکه با نام سازمان و یا نهادی از آن منتشر می شوند، نمایندگی می شود و تشکیلات مسئول مستقیم آنهاست این گونه انتشارات در صدر سایت منعکس می شوند و معرف سیاست سازمان در زمان مربوطه می باشند. در رابطه با درج مقالات رفقای سازمان با نام شخصی آن ها در سایت باید تنها ملاک چارچوب مبانی ما باشد که هر رفیق سازمان به عنوان یک عضو ملزم به رعایت آنهاست، در زیر این سقف هر رفیقی میتواند با مسئولیت شخصی خود صد در صد نظرات تشکیلات را منعکس کند و یا زاویه هایی با برخی از جزئیات حرکتی در حوزه های مختلف داشته باشد. در این رابطه باید بر شعور خواننده در تفکیک نظررسمی تشکیلات از نظرات شخصی رفقا اتکا داشت و حتی خوانندگان را در این مسیر آموزش داد. در این صورت مقالات رفقای تشکیلات با نام آنها می بایستی بدون هیچ تبعیض و با حقوق برابر در یک بخش آورده شود. با توجه به توضیحات فوق ضروری است که ضوابط و مقررات تا کنونی درج مطالب در سایت دست خوش تغییرات شود.

2_با احتساب مقررات موجود سایت و مستقل از آنکه در رابطه با مقالۀ رفیق تقی جمعی تصمیم گرفته شده باشد یا فردی ، عدم درج این مقالۀ به روال معمول و انتقال آن به بخش دیدگاه ها به خاطر زوایائی که نوشتۀ رفیق تقی در یک بحث باز حول موضوعی غیر مبانی داشته است را نادرست می دانیم و بحران سازی مصنوعی و غیرضروری. اسناد سازمانی ما همواره بر ایجاد تشکل های مستقل کارگری تاکید کرده اند اما شکل مشخصی از اتحادیه کارگری به عنوان مصوبه نامیده نشده است.

3_این کار یعنی انتقال مقالۀ رفیق تقی به بخش دیدگاه را از جنس سانسور نمی دانیم، بلکه از نظر ما نوعی تبعیض و اعمال سلیقه نظری محسوب می شود که منجر به سیاستی خطا در این مورد شده است. وگرنه کسی جلوی اتنشار این مقاله و هیچ نظر دیگری را سد نکرده است.

4_شیوۀ اتخاذ شده توسط رفیق تقی در برخورد با مورد پیش آمده را بسیار نادرست و خارج از موازین رفیقانه می دانیم که هیچ تناسبی با موضوع مورد نظر ندارد و مسئله ای سبک کاری را به موضوعی شخصی مبدل کرده است. ملاک های تاکنونی سایت که خود رفیق تقی نیز در تأیید و پیروی از آن سهم داشته است زمینه چین چنین مواردی بوده است و حال رفیق تقی چون خودش مورد بی عنایتی این ملاک ها قرارگرفته است فریاد برداشته. در صورتی که درست این بود که بدون اتهام زنی، روی سیستم کار متمرکز می شد و در جهت بهبود سبک ادارۀ سایتی که در حال حاضر به روز شدنش راهم به لحاظ فنی مدیون تلاش های یک رفیق است قدم برمی داشت.

5_موارد شخصي آگاهانه یاناخودآگاهانه مطرح شده را رفقا تقی وروبن باید با احساس مسئولیت در قبال کل تشکیلات و جنبشی که در حال بالندگی است، خودشان بین خود حل کنند. وارد کردن تشکیلات به این حوزه می تواند عوارض جبران ناپذیری برای کل تشکیلات داشته باشد.

دستتان را به گرمی می فشاریم

حسین نقی پور – ر. و!

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: