ضمیمه 8 . گزارش کمیسیون سایت درباره بحران

از کمیسیون سایت به کمیته تبلیغ و ترویج

رفقای عزیز سلام
جلسه عادی کمیسیون سایت در ٠ ٢ ژوئن ٨ ٠ ٠ ٢ با حضور رفقا امیر، روبن ، شهاب و مریم برگزارشد. رفیق تقی به دلیلی که می دانید متاسفانه در این جلسه شرکت نکرد.
کمیسیون ضمن بحث در باره دستور کار تعیین شده، لازم دید در رابطه با فضائی که در نامه های برخی رفقا در رابطه با کمیسیون سایت مشاهده می شود، نکاتی را تا آنجا که به مسئولیت جمعی و کارکرد عمومی این کمیسیون مربوط است به اطلاع شما برساند:

١ – از طریق نامه های رفقا تقی و رسول، فضائی القا می شود که گوئی « بختک سانسور» و « شمشیر سانسور» بر روی سر سازمان می چرخد و کمیسیون سایت به بازوی سانسور و خفقان تبدیل شده و حقوق پایه ای و آزادی عقیده و حق بیان اعضا را از آنان سلب می کند.
کمیسیون سایت ادعای اعمال سانسور در سایت را قویا رد می کند. رفیق تقی درج چند مقاله خودش در ستون دیدگاه و بویژه نه در بالای سایت را، « حذف » و « سانسور» آن ها نامیده است. مقالات مورد مشاجره ابدا حذف یا دستکاری نشده اند بلکه همگی بصورت کامل منتشر شده اند، منتها در ستون دیدگاه ها. اگر مواردی – قطعاً نادر – وجود داشته که مطلبی از رفیقی در سایت درج نشده است، دلیل هر مورد باید بدون حکم صادر کردن و مارک زدن پیشاپیش، بطور مشخص بررسی شود.
٢ – برای کمیسیون سایت، ستون « دیدگاه ها » هرگز در حکم « زباله دانی » و « تبعیدگاه» نبوده بلکه توافق روشن جمعی وجود داشته است که مطالب مفید از اعضا یا غیر اعضا که نباید الزاما مورد تائید سازمان تلقی شوند در آنجا درج شوند.
ضابطه کمیسیون سایت در رابطه با ستون « مقالات » این بوده است که نوشته هائی از اعضا و یا از بیرون از سازمان که در چهارچوب مواضع سازمان بوده یا با آن ها همسو باشند، در ستون « مقالات » درج شوند. اگر چه در رابطه با این که معیارهای تشخیص کدامند صحبتی نشده و ملاک های روشن و توافق شده ای وجود نداشته است، اما همه اعضای کمیسیون سایت در این توافق نظر داشته اند که مطالبی که – هر چند با امضای فردی – در ستون « مقالات » درج می شوند، از دید خوانندگان، مورد تائید سازمان تلقی می شوند.
کمیسیون سایت مدعی نیست که این ضابطه حتما دقیق و بی خدشه اجرا شده و امکان هیچ خطائی از طرف هیچ یک از اعضای تحریریه نبوده است، ولی ضابطه عمومی برای دسته بندی مقالات چنین بوده و در این همه سال مخالف و معترضی نداشته است.
هر مورد مشخصی را که بر سر ارزیابی از رده بندی آن اختلاف و اعتراضی باشد، در داخل همین ضابطه ای که تا کنون مبنای توافق و عمل جمعی بوده است می شود بررسی کرد یا به ارگان های ذی صلاح شکایت برد، اما خود این ضابطه تا زمانی که رفیق تقی گنجاندن مقالات اش در ستون دیدگاه را « انداختن در زباله دانی » و « سانسور» و « حذف » ننامیده بود، در داخل کمیسیون سایت، مورد مناقشه نبوده است.
٣ – تا وقتی قرار بر دسته بندی نوشته ها در ستون های مقالات و دیدگاه ها باشد و تا وقتی ملاک این دسته بندی همانی باشد که تاکنون مبنای عمل در سایت بوده است، تشخیص این که مضامین یک مطلب باید یا نباید در ستون دیدگاه ها جا بگیرد، به ناچار در وهله اول به برداشت هر سر دبیر از مواضع سازمان و درک اش از نوشته مورد بررسی مشروط می شود. اما در این چند سال در موارد بسیار اندکی که به درج نوشته های اعضای سازمان در ستون دیدگاه ها مربوط می شده، غالباً سر دبیر روز به تشخیص فردی خود اکتفا نکرده و از جمع هیئت سر دبیری نظر خواهی کرده است – بی آن که چنین الزامی بصورت ضابطه در آمده بوده باشد. می شود مواردی را شاهد آورد که این نظرخواهی صورت نگرفته است و در باره علت آن چون و چرا کرد و جواب گرفت، اما رفیق تقی که تا کنون اگر هم خود نظرخواهی نکرده باشد لا اقل در این نظرخواهی ها شرکت داشته است، حالا اساساً با نظر پرسی در هیئت تحریریه بر سر این که نوشته عضوی از سازمان به ستون دیدگاه ها برود یا نه، اعلام مخالفت می کند و می پرسد: « آیا می توان روی حقوق پایه ای اعضاء رأی گیری کرد؟» امروز او قرار گرفتن بی قید و شرط هر نوشته ای از اعضای سازمان در ستون مقالات را حق پایه ای و انسانی و کمونیستی عضو دانسته و نظر خواهی بین هیئت تحریریه سایت بر سر درج نوشته ای در ستون دیدگاه ها را « لباس جمعی پوشاندن به نقض حقوق مشروع و قانونی اعضاء» می نامد و با « رای گیری بر سر برابری حقوق زن و مرد» و با « رای گیری بر سر شکنجه » مقایسه می کند ومدعی است که با درج چند نوشته او در ستون دیدگاه ها « نقض حقوق انسانی وکمونیستی » صورت گرفته است.
درج این یا آن نوشته رفیق تقی یا هر رفیق دیگری در ستون دیدگاه ها ممکن است نادرست بوده باشد کما این که نه در همه موارد نظر پرسی شده است و نه در نظر پرسی ها همه اعضای تحریریه ی داوری یکسانی داشته اند. اما کمیسیون سایت قبول ندارد که قرار گرفتن نوشته عضوی در ستون دیدگاه ها نقض حقوق پایه ای وی باشد.
٤ – رفیق تقی می گوید اگر هم استثنائا قرار گرفتن مطلبی در ستون دیدگاه ها مّد نظر باشد، این کار باید با جلب موافقت خود نویسنده برای ستون دیدگاه باشد وگرنه « بکارافتادن ساطوراکثریت» خواهد بود.
البته صحبت با نویسنده لازم و خوب است، اما اگر همه یا اکثریت هیئت تحریریه معتقد به درج مطلبی در ستون دیدگاه ها بود و خود نویسنده متقاعد نشد، چه باید کرد؟ اجرای نظر اکثریت هیئت تحریریه ( «ساطور اکثریت»!) یا اعمال وتوی نویسنده بر هیئت تحریریه سایت؟
همانطور که رفیق تقی یاد آوری می کند، توصیه بر صحبت با نویسنده ای که مطلب اش باید به دیدگاه برود بوده است، اما هدف از این کار این بود که یا او تحریریه را متقاعد می کند که نوشته اش خلاف مواضع سازمان نیست، یا متقاعد می شود که هست و می پذیرد که بعنوان « دیدگاه » شخصی درج شود، و یا خودش تصمیم می گیرد برای رفع شبهه، تغییراتی در نوشته بدهد. اما برخلاف نظر رفیق تقی، معنایش این نبوده است که در نهایت، نویسنده است که تصمیم می گیرد مطلب اش در کجا درج شود واّلا « بکارافتادن ساطوراکثریت» خواهد بود.
۵ – رفیق تقی در نامه اش به رفیق مریم از جمله شروطی که برای شرکت در جلسات سایت گذاشته این است که کمیسیون سایت پیشاپیش تضمین دهد که او ازحقوق بدیهی واولیه خود یعنی « حق درج مطالب درسایت » برخوردار است.
تا جائی که نفس حق درج شدن مطالب در سایت در میان است، همانطور که در ابتدای این نامه اشاره شد، این حق از رفیق تقی هرگز سلب نشده است و همه نوشته هایش در سایت درج شده اند. اما اگر تضمین خواهی پیشاپیش برای این است که نوشته های او هرگز به ستون دیدگاه ها نرود، تا زمانی که کنگره روال کنونی را عوض نکند و به کمیسیون سایت ابلاغ نشود که از این پس همه نوشته های اعضای سازمان بدون قید و شرط در ستون مقالات درج شود و هرگز به « دیدگاه » نرود، کمیسیون سایت حق ندارد چنین تضمینی را پیشاپیش به هیچ کس بدهد؛ این یک امتیاز دهی بیجا و خلاف آن تساوی حقوق اعضا در سایت خواهد بود که ر. تقی تضمین آن را خواسته است.
یکی از عوامل نارضایتی رفیق تقی علاوه بر این که نوشته هائی از وی به ستون دیدگاه رفته، مکان این ستون در سایت است که بمحض باز کردن سایت در برابر چشم بیننده قرار نمی گیرد و در نتیجه برجسته نمی شود. وی پیشنهاد کرده است که مقالات اعضا حتا اگر با قید « دیدگاه» باشند در بالای سایت قرار داده شوند.
این کار در چارچوب اختیارات و امکانات تحریریه است و می شود در صورت تصویب هیئت تحریریه، اجرایش کرد.
اما مسائل دیگری که به آن ها اشاره شد خارج از اختیارات و قدرت تصمیم گیری هیئت تحریریه سایت اند. اگر ستون دیدگاه ها در حکم « آشغالدانی » است؛ اگر درج نوشته های اعضا در دیدگاه ها بمعنی حذف آن ها و اعمال سانسور است؛ اگر درج نوشته های اعضا در ستون مقالات، حق ابتدائی شهروندی، انسانی و کمونیستی آن هاست و همه نوشته های آنان باید بی قید و شرط در ستون مقالات درج شود؛ اگر نظر پرسی در باره جاگرفتن نوشته یک عضو در ستون دیدگاه ها زیر سئوال بردن این حقوق پایه ای است؛ اگر تعاریف تا کنونی از حقوق اعضا و ضوابط حاکم بر سایت باید تغییر کنند؛ اگر بجای « چهار چوب مواضع سازمان»، باید « مبانی برنامه سازمان » ضابطه قرار گیرد، کمیسیون سایت اختیار تعریف حقوق اعضا و تعیین یا تغییر ضوابط ناظر بر انتشار نظرات در سایت را ندارد و مکلف است در چهارچوب حقوق تعریف شده مصوب ارگان های صاحب صلاحیت و ضوابط تعیین شده توسط آن ها عمل کند. عملکرد سایت تا کنون در این چهارچوب حتما بی ایراد نبوده است و باید در جهت اصلاح سبک کار و دقت بیشتر بکوشد، اما اگر مسئله فراتر از این ها و بر سر نیاز به باز تعریف حقوق و تغییر ضوابط باشد، این نه بر عهده کمیسیون سایت یا این و آن عضو آن، بلکه بر عهده کمیته تبلیغ و ترویج است که مسائل را فرموله و مطرح کند و آن ها را از طریق کمیته مرکزی برای تصمیم گیری در کنگره، دنبال کند.

***
بعد التحریر:
تا این نامه خطاب به کمیته تبلیغ و ترویج تنظیم شود – که پیش نویس آن به رفیق تقی هم ارسال شده بود – این کمیته نتایج بررسی و داوری خود را از طریق خبر نامه منتشر کرد و ما هم از طریق خبرنامه از آن مطلع شدیم. با این حال فکر می کنیم ارسال این نامه برای روشن تر شدن ذهن رفقای آن کمیته و اعضای سازمان از روال کار تا کنونی کمیسیون سایت خالی از فایده نباشد و همچنین رفقای امضا کننده قطعنامه اقلیت ک. ت. ت. را متقاعد کند که اگر معتقد اند که بجای « مواضع و سیاست های سازمان»، باید « مبانی برنامه سازمان » ضابطه قرار گیرد، چنین تغییری را پیش از آن که مبنای داوری خود در باره عملکرد کمیسیون سایت قرار دهند، می بایست ابتدا به کنگره پیشنهاد می کردند، چون در حال حاضر کمیسیون سایت بر اساس قطعنامه اولین کنگره سازمان درباره نشریات سازمانی کار می کند و خوبی و بدی کارش هم می بایست در همین چهارچوب مورد داوری قرار می گرفت.

۵ ٢ ژوئن ۸ ٠ ٠ ٢

کمیسیون سایت
شهاب برهان، امیرجواهری، مریم اسکوئی و روبن مارکاریان

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: