کمیته مرکزی خواهان نظر ک.ت.ت در باره پیش نویس اعلامیه ک.م نبوده است.! از منصور نجفی

تیتر این نامه، با دقت در اظهار نظر ر.ح در نامه به اعضاء سازمان در تاریخ 5 فوریه تحت عنوان :
«درباره اعتراض رفیق رحیم به: انتشار بیانبه تحلیلی کمیته مرکزی درباره تهاجم اسرائیل به غزه! » انتخاب شده است.
راستش با توجه به این اظهار نظر ر.ح ( مسئول کنونی کمیته مرکزی سازمان ) ، نمیدانم که اظهار نظر من ، تا چه اندازه میتواند مورد توجه ایشان قرار گیرد.

قبل از آنکه وارد اصل مطلب بشوم، مایلم که به یک واقعه تاریخی اشاره ای داشته باشم. در تابستان 1332 سرهنگ نصیری با حکم عزل دکتر مصدق از سمت نخست وزیری، به منزل مصدق مراجعه نمود. بدستور مصدق ( که از ماجرا خبر داشت!)، نصیری قبل از ارائه حکم عزل، دستگیر و روانه زندان شد. لذا مصدق از صدور چنین حکمی اظهار بی اطلاعی نمود و آنگونه که خود صلاح میدانست، عمل کرد.
میگویند در مثل مناقشه نیست. لذا در مطالبی که در ذیل ارائه خواهم نمود، اگر شباهت هائی وجود داشته باشد، تنها شباهت در شکل است و ربطی به ماهیت ها ندارد.
امروز ششم فوریه، پاسخ نامۀ ر.ح در رابطه با اعتراض ر.رحیم را دریافت نمودم . در این نامه ر.ح به گونه ای غیر مستقیم توضیح میدهد ؛ پس از آنکه ک.م در رابطه با اطلاعیه فوق الذکر تصمیم گرفته بود، نظر ک.ت.ت ارائه شده است. لذا ، از نظر ایشان، موضوع توجه به نظر ک.ت.ت منتفی بوده است. از قدیم گفته اند که حتی ارائه نیمی از خبر، میتواند تصوری غیر واقعی از حقیقت در ذهن خواننده ایجاد نماید و لذا نادرست است.
ر.ح مینویسد : » این بیانیه [ علامیه پیشنهادی ر. تقی روزبه به ک.م ) در روز چهار شنبه 27 ژانویه به مرکزیت رسید، که همان شب هم جلسه مرکزیت تشکیل شد. ر.ح سهواً تاریخ را اشتباهی نوشته است. جلسه ک.م در 28 ژانویه تشکیل شد. و بگفته ر.آرش کمانگر در جلسه کمیته تبلیغ و ترویج ،از آنجا که ک.م در آن جلسه با کمبود وقت روبرو شده بود، لذا این اطلاعیه میبایست در جلسه بعدی ک.م در چهارم فوریه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
لذا ر.آرش کمانگر به اعضای ک.ت.ت که روز 29 ژانویه جلسه داشتند و تمایل داشتند که در رابطه با آن اعلامیه پس از بحث و تبادل نظر، تصمیم گیری نمائیم، توصیه مینمود که تا جلسه بعد صبر کنند. تا ابتدا، نظر ک.م روشن شود.از آنجا که اعلامیه پیشنهادی ر.تقی روزبه، تصحیح شده و بدست رفقای کمیته تبلیغ و ترویج رسیده بود، لذا تصمیم گرفته شد که در همان جلسه، در رابطه با آن اعلامیه بحث و تبادل نظر شود.
لذا در جلسه پنجشنبه 29 ژانویه کمیته تبلیغ و ترویج ، اعلامیه فوق الذکر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و قرار شد که ر.آرش کمانگر نظر ک.ت.ت را به اطلاع رفقای ک.م برساند.
به این ترتیب روشن است که کمیته تبلیغ و ترویج قبل از تاریخی که ر.ح نوشته است،» قرار بوده است کمیته مرکزی دررابطه با اعلامیه فوق الذکر تصمیم بگیرد»، نظرش را مشخص نموده بود. با توجه به اینکه ر.آرش کمانگر در ک.م نیز عضو است و بنابر ایمیل ها، بویژه در آن روزها با ر.ح در ارتباطات متعدد تلفنی نیز بوده است، تعجب آور است که ر.ح مینویسد که :
» روز شنبه [ 31 ژانویه ]…… . رفقای کمیته تبلیغ و ترویج… نظر خود را در باره بیانیه مزبور داده و و خواهان آن شده بودند که کمیته مرکزی نظر کمیته تبلیغ و ترویج را در جریان بررسی و تصویب بیانیه مورد توجه قرار دهند.»
توجه داشته باشیم که شنبه 31 ژانویه است. و جلسه کمیته تبلیغ و ترویج در 29 ژانویه تشکیل شده بود.!!!
نکته جالب توجه دیگر این است که، پیش نویس اطلاعیه پیشنهادی ر.تقی روزبه، هم زمان بدست کمیته تبلیغ و ترویج و کمیته مرکزی رسیده بود. با این تفاوت که کمیته تبلیغ و ترویج در پنجشنبه 29 ژانویه ( قبل از کمیته مرکزی) در رابطه با این اطلاعیه بحث و تبادل نظر کرده و اصلاحیه ای نیز در همان جلسه 29 ژانویه به تصویب رسانده بود.
البته نکته جالب توجه دیگری نیز وجود دارد. ر.آرش کمانگر از اینکه اطلاعیه پیشنهادی ر.تقی روزبه در چهارشنبه 28 ژانویه، در جلسه کمیته مرکزی مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته بود، اطلاع داشته است.( به اعضای ک.ت.ت نیز در جلسه 29 ژانویه، اطلاع داد.). بعلاوه نسخه تصحیح شده اعلامیه پیشنهادی ر.تقی روزبه( ارائه شده به کمیته تبلیغ و ترویج) را هم روز بعد، دریافت نموده بود.
اما، در جلسه 29 ژانویه کمیته تبلیغ و ترویج بگونه های متفاوت، مخالف بحث و تبادل نظر در رابطه با اعلامیه اصلاح شده مذکور در دستور جلسه کمیته تبلیغ و ترویج بود.! اما، عاقبت در مقابل 5 رای موافق در مقابل 1 رای مخالف ( رای خود ر.آرش کمانگر)، تسلیم شد و لذا در رابطه ا اصلاحیه در اطلاعیه پیشنهادی ر.تقی روزبه در جلسه 29 ژانویه کمیته تبلیغ و ترویج مورد بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری شد.
سئوال اینست که، با این تفاصیل نمیتوان اینگونه فهمید که اگر در جلسه کمیته تبلیغ و ترویج – در پنجشنبه 29 ژانویه، اعلامیه پیشنهادی ر.تقی روزبه، مورد بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری قرار نمیگرفت، آنگاه ر.آرش کمانگر و یا ر.ح میتوانستند ادعا نمایند که؛
«از آنجا که کمیته مرکزی قبلا از تصمیم گیری گیری کمیته تبلیغ و ترویج مطلع نبوده است، لذا به صرافت مشورت با کمیته تبلیغ و ترویج، نیافتاده است!!»
البته اعضای کمیته تبلیغ و ترویج توسط ر.آرش کمانگر ، مطلع شدند که، ر.ح از این که اطلاعیه پیشنهادی ر.تقی روزبه بدست کمیته تبلیغ و ترویج هم رسیده است، متعجب شده بوده است. علاوه بر آن ر.آرش کمانگر معتقد بود که اصلاح اعلامیه مذکور( که مورد توافق اکثریت اعضاء کمیته تبلیغ و ترویج قرار گرفته بود، ضروری نیست به کمیته مرکزی ارسال شود ، زیرا ر.ح از اینکه دبیرخانه بیانیه را به ک.ت.ت هم ایمیل کرده است، تعجب نمود.!! و بعلاوه » ک.م جوری دیگر فکر میکند» !!
البته ر.ح آن تعجب اش را بعداً کمی غلیظ تر و به نوعی دیگر در نامه 5 فوریه ارائه داد :
» کمیته مرکزی نه خواهان نظر کمیته تبلیغ و ترویج در باره پیش نویس بیانیه و نه خواهان ارسال آن به کمیته تبلیغ و ترویج شده بود.».
راستش در سالهای اخیر در سازمان ما آنچه که گه گاه بصورت نکته انتقادی مورد توجه قرار گرفته بود، عدم مشارکت اعضاء در رابطه با همکاری ها و مساعدت های رفیقانه بوده است. اما این بار ر.ح به صراحت اعلام میداد که کمیته مرکزی، در این مورد ، خواهان نظر ک.ت.ت نبوده است.!!!
در اینجا ضروری است که علت ایجاد کمیته های سه گانه ( تبلیغ و ترویج، تشکیلات و ارتباطات – سه بازوی ک.م) را بخاطر بیاوریم. مطرح شده بود که کمیته مرکزی با وارد شدن به کارهای اجرائی، «فلج» میشود و در نتیجه از وظیفه اصلی اش که تحرک در زمینه سیاست گذاری های کلی است، غافل میشود.
لذا قرار شده بود که کمیته های سه گانه، در عرصه های سه گانه تشکیلات، ارتباطات و تبلیغ و ترویج، برنامه ریزی و فعالیت نمایند. برنامه ریزی ها و تصمیماتی که بمثابه فعالیت های کمیته مرکزی است. مگر اینکه در موردی نظر کمیته مرکزی چیز دیگری باشد. در اینصورت نظر نهائی را ک.م اعلام مینماید.
اما اکنون با نظر برخی از اعضاء کنونی ک.م مواجهه میشویم که میگویند، کمیته مرکزی خواهان نظر کمیته تبلیغ و ترویج در باره پیش نویس فلان بیانیه نیست!. و یا این که در جائی که کمیته مرکزی به تفاوت نظرهائی با ارگان اجرائی تبلیغ و ترویج مواجه میشود، القاء میشوددکه کمیته تبلیغ و ترویج ضروری نیست که اظهار نظر کند و یا روی اطلاعیه ای که ک.م هنوز در باره آن تصمیم گیری نکرده است، بحث، تبادل نظر کرده و اصلاحیه به ک.م ارائه بدهد.!
این رفقا باید به نظرشان بصراحت بدهند ؛ آیا ک.ت.ت ( ارگان تبلیغ و ترویج) حق دارد که اظهار نظر نماید.! اگر پاسخ منفی است. آنگاه پاسخ دهند که در رابطه با اعضاء سازمان هم همین حکم صدق میکند؟ ( هر چند که اعضاء ک.ت.ت نیز اعضاء سازمان هستند.!!!).
به واقع این تعداد از اعضای کمیته رکزی که اینگونه اظهار نظر و عمل مینمایند، روش جدیدی را عرضه نموده اند. روشی که در تکامل آن، خطر این وجود دارد که از مرکزیت دمکراتیک سازمان، تنها مرکزیت باقی بماند.
در غیر اینصورت، این چه معنا دارد که ارگان تبلیغ و ترویج سازمان بحث و تبادل نظر میکند ( اتفاقاً در 29 ژانویه جلسه ک.ت.ت دو برابر وقت معمول به طول کشید- 4 ساعت ) و نظرش را در کلیت و بگونه کنکرت به ک.م ارائه میدهد، اما، ک.م نه کتباً به آن پاسخ میدهد و نه مایل به برگزاری جلسه مشترک با ک.ت.ت میشود.
حتی زمانی که دو نفر از اعضاء کمیته مرکزی ، پیشنهاد جلسه مشترک با کمیته تبلیغ و ترویج را مینماید، پیشنهادشان با بی توجهی روبرو میشود. آیا این روش کار مبتنی بر مرکزیت دمکراتیک است؟
همین جا ضروری است که به نکته دیگری نیز اشاره شود؛ اگر کمیته مرکزی در رابطه با اعلامیه فوق الذکراصل مشورت با کمیته تبلیغ و ترویج را پذیرفته بود و به آن عمل میکرد و پس از آن تصمیم میگرفت ( تصمیم درست و یا غلط) ، طبعاً از حق خود بمثابه بالاترین ارگان تشکیلاتی – در فاصله دو کنگره – استفاده نموده بود، اعضاء و ارگان های سازمان موظف بودند که – با محفوظ بودن حق انتقاد و یا اعتراضشان – آن مصوبات را احترام گذاشته و رعایت نمایند.
اما این بار کمیته مرکزی چنین رفتار ننموده است. حتی پس از آنکه تمایل اش به زیر پا گذاشتن حق اظهار نظر ک.ت.ت را عیان نموده است.
اگر ر.رحیم درخواست ننموده بود که اسنادی را دبیرخانه به اطلاع اعضاء برساند، آنچه از شواهد و قرائن بر میآید، مسئول ک.م تصمیم نداشته است که قبل از انتشار علنی اعلامیه مذکور، هیچ توضیحی در این مورد ارائه دهد. ر.ح مینویسد : » چون رفیق رحیم در نامه اش به من که در این دوره مسئول کمیته مرکزی هستم …خطاب کرده است من این توضیجات را نیزضمیمه میکنم». این عبرت انگیز است!
قبل از اینکه این نامه را به پایان ببرم، یادآور میشوم که در جلسه چهارشنبه 28 ژانویه، کمیته مرکزی، بعلت آنکه اعلامیه مورد بحث را » برخی رفقا نخوانده بودند»، لذا تصمیم میگیرد در آن جلسه ک.م، اعلامیه مذکور را مورد بحث قرار ندهد.(البته همین «استدلال» را ر.آرش کمانگر روز بعد، در جلسه ک.ت.ت ارائه داد و خواستار آن شد که اعلامیه مذکور در آن جلسه ک.ت.ت مورد بحث قرار نگیرد!).
اگر توجه داشته باشیم که در روز 28 ژانویه، بیش از یک ماه از آغاز جنگ و نزدیک به دو هفته از آغاز آتش بس گذشته بود، در انتشار این اعلامیه، کمیته مرکزی منطقاً نمیبایست این چنین عجله میکرد. بویژه که قاعدتاً، ر.آرش کمانگر و ر.ح اطلاع داشته اند که اطلاعیه مذکور در ک.ت.ت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و کمیته تبلیغ و ترویج در این رابطه تقاضا نموده است که نظرش مورد توجه ک.م قرار بگیرد. فزون بر آن، ارسال این اطلاعیه به سایت و نشریه در روز دوشنبه 4 فوریه، تنها دو روز قبل چهارشنبه 6 فوریه، که قاعدتاً جلسه ک.م میبایست تشکیل میشد، بوده است. سئوال دیگری که دراینجا جلب نظر می نماید این است که ، با توجه به حساسیت موضوعِ اختلاف نظر مابین (ک.ت.ت) و (ک.م) :علت این همه عجله ر.ح ( مسئول ک.م) در رابطه با انتشار اعلامیه مذکور چه بوده است؟
انتظار من این است که آن تعداد از اعضاء ک.م که اینگونه روش ها ( عملا گرایش به مرکزیت – در مقابل مرکزیت دمکراتیک.) را – لااقل در رابطه با اعلامیه فوق الذکر- بکار گرفته اند، با انتقاد بخود به صلابت ک.م نیرو رسانند و فزون بر آن در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد، بگونه ای رفتار ننمایند که به روابط رفیقانه درون سازمانی خدشه وارد شود.
گفتارها و رفتارهائی که عرصه را بر رفقایمان تنگ نماید، میتواند نتایجی ببار آورد که به تضعیف نیرویمان منجر شود. استحکاکات غیر ضروری درون سازمانی، خوسته و ناخواسته باعث به هرز رفتن نیرویمان خواهد شد. امر که مطمئناً نمیتواند خواست هیچ انسان ترقیخواه و مبارزی باشد. با درودهای رفیقانه : منصور نجفی
پنجشنبه 5 فوریه 2009

یک پاسخ to “کمیته مرکزی خواهان نظر ک.ت.ت در باره پیش نویس اعلامیه ک.م نبوده است.! از منصور نجفی”

  1. نوشته های درونی در ارتباط با حمله اسرائیل به غزه به ترتیب زمان « اسناد بحران و انشعاب در "راه کارگر" Says:

    […] *کمیته مرکزی خواهان نظر ک.ت.ت در باره پیش نویس اعلامیه ک…. از منصور نجفی […]

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: