درباره ادامه انتشار اسناد مربوط به جدائی

فوریه 21, 2010

انتشار اسناد جدائی از سوی ما در بیستم ژانویه امسال توانست دلائل بحران و انشعاب در سازمان ما را در پرتو فاکت ها در اختیار علاقمندان قرار داده و امکان داوری مستقل و بدور از پیشداوری ها و تحریفات را برای همگان فراهم سازد. درهمین ارتباط بخشی از علاقمندانی که گزارش و اسناد را خوانده اند درباره بخشهائی انتشار نیافته اسناد سوالاتی مطرح کرده اند . از همین رو ما لازم دیدم که بخش باقی مانده اسناد را نیز در اختیار علاقمندان قرار دهیم.

بخش کنونی اسناد شامل مباحثات درونی مربوط به حمله اسرائیل به غزه و نیز باقی مانده نامه های مبادله شده پس از انتشار نامه سرگشاده است.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

نوزدهم فوریه 2010 ، 30 بهمن1388

************************************************

نوشته های درونی در ارتباط با حمله اسرائیل به غزه به ترتیب زمان

فوریه 21, 2010

مباحثات درونی مربوط به حمله اسرائیل به غزه

آن چه که در این مجموعه به نظر شما می رسد مباحثاتی است که به صورت درون سازمانی در ارتباط با مسئله حمله اسرائیل به غزه انجام شده است. این مجموعه که تنها یکی از مباحثاتی است که پس از کنگره سیزدهم در درون سازمان انجام شده است، بی پایه گی ادعای نامه سرگشاده مبنی بر حاکمیت سکوت و رکود در سازمان، در چند ما ه پس از کنگره سیزدهم را در پرتو فاکت ها به اثبات می رساند. عاملی که این بحث را برا نگیخت سخنرانی درون سازمانی ر. محمدرضا شالگونی درباره حمله اسرائیل به غزه بود. ر. شالگونی بعدا» نظرات خود را به مقاله ای به صورت علنی انتشار داده است که برای سهولت مراجعه ، در این مجموعه نقل می شود.

یادآروی ! مسائل مربوط به این مباحثه و آنچه که در گزارش بحران درباره این مسئله نوشته شده است را در این لینک بخوانید
************************************************

نوشته های درونی در ارتباط با حمله اسرائیل به غزه  به ترتیب زمان

*آدرس عوضی ! صادق افروز

*در پاسخ به در درخواست ر. آرش کمانگر : منصور نجفی

*در باره حمله اسرائیل به نوار غزه و صدای سوم ! اکبر شالگونی

*خط سوم و یا جنایت علیه بشریت! روبن مارکاریان

*»صدای سوم» در مقابل «تک صدائی اسرائیل» از ارژنگ بامشاد

*چرا صدای سوم؟ وریا بامداد

*باز هم یک دفاع بد دیگر، رفیق تقی روزبه سکوت را بشکنید! علی یوسفی

*از لابلای تاریخ ، صدائی که انکارحقیقت بود ! علی یوسفی

*نامه به ر. تقی روزبه ! منصور نجفی

*کمیته مرکزی خواهان نظر ک.ت.ت در باره پیش نویس اعلامیه ک.م نبوده است ! منصور نجفی

*موضوع : بیانیه تحلیلی ر. تقی روزبه در مورد تهاجم اسرائیل به غزه از کمیته تبلیغ و ترویج

*نگاهی به مباحثات مطرح شده در نشست پالتاکی هفته پیش، و در دفاع از صدای سوم ! تقی روزبه

*اتخاذ تاکتیک صدای سوم یا تقویت حماس ؟ اکبر شالگونی

*در ارتباط با بحث «غزه و صدای سوم » ! شهاب برهان

************************************************

*اسناد تکمیلی در همین ارتباط

*براستی که صدای سوم بی بووبی خاصیت شده است !علی یوسفی

* در پاسخ به ر. علی یوسفی ! ابراهیم اوخ

*دفاع , یا زدن تیرخلاص به یک اعتبار سیاسی !علی یوسفی

*اعلامیه اول کمیته مرکزی در باره غزه !اعلامیه کمیته مرکزی

*اعلامیه دوم کمیته مرکزی در باره غزه ! اعلامیه کمیته مرکزی

*سیاست اسرائیل دائر بر جنگ و کشتار را محکوم می کنیم ! متن و امضاهای جمع آوری شده در محکومیت حمله اسرائیل به غزه

*فلسطینیان امروز و یهودیان آن روز ! محمدرضا شالگونی

سایت خبری راه کارگر منتشر می کند:اسناد بحران و انشعاب در «راه کارگر»

ژانویه 26, 2010

کاربران گرامی ! دوستان و رفقا !

از آنجا که رفقای بخش دیگر سازمان که با نام ” کمیته مرکزی ” فعالیت می کنند با انتشار سلسله ای از نوشته ها و گفتگوها کوشیده و می کوشند  روایت یک جانبه و تحریف شده ای از زمینه و علل انشعاب پخش کنند ، سازمان ما نیز لازم دیده است  با انتشار پاره ای اسناد ، حقیقت ماجرا را به اطلاع همگان برساند.

گزارش مستندی که از جریان بحران و انشعاب در “راه کارگر”  مشاهده می کنید ، شامل اسناد ” بحران و انشعاب در راه کارگر ” است که از سوی هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر برای انتشار بیرونی آماده گردیده و سایت خبری راه کارگر نیز اکنون مجموعه این اسناد و گزارشات را در معرض دید و نظر همگانی و بویژه جنبش چپ ایران قرار می دهد  و شامل یک مقدمه با نام   “درباره این گزارش مستند “ و سلسله مطالبی است در  10لینک  جداگانه که به تشریح کامل چگونگی مراحل مختلف شکلگیری بحران ، که سرانجام به انشعابی اجتناب ناپذیر در سازمان ما منجر شد ، می پردازد .

این مجموعه همچنین ضمائمی را در بر می گیرد که از  42 قسمت تشکیل شده است .

هیات اجرائی در گزارش خود تاکیدکرده است :” یادآوری می کنیم که در اسناد هیچ جا نام تشکیلاتی رفقا نیامده است. نام های تشکیلاتی به نام ها ی اصلی و قلمی رفقا ( در مواردی که چنین نام های از سوی رفقا به طور علنی استفاده شده ) تغییر یافته و در بقیه موارد اسامی حذف و به جای آنها از حروف اول نام استفاده شده است.”

سایت خبری راه کارگر

گزارشی مستند از جریان بحران و انشعاب در «راه کارگر»

ژانویه 26, 2010

گزارشی مستند از جریان بحران و انشعاب در «راه کارگر»
در ۱۵ تیر ۸۸ ما با انتشار اعلامیه ای ( با عنوان » در باره پایان فعالیت های مشترک تشکیلاتی» ) با توضیح مختصری در باره علل بحران در سازمان ، جدایی مان را از بخشی از اعضای سازمان اعلام کردیم و همان جا گفتیم که «درشرایط کنونی وارد شدن درشرح تفصیلی فضای آفریده شده توسط این بخش از اعضای سازمان را مفید نمی دانیم . {ضمیمه 1} اما از آنجا که پس از آن ، رفقای بخش دیگر سازمان با انتشار سلسله ای از نوشته ها و گفتگوها کوشیده اند و هم چنان می کوشند روایت یک جانبه و تحریف شده ای از زمینه و علل انشعاب پخش کنند ، لازم می دانیم با انتشار پاره ای اسناد ، حقیقت ماجرا را به اطلاع همگان برسانیم. اسنادی که همراه این مقدمه توضیحی منتشر می شوند ، هر چند فقط بخشی از مطالبی هستند که در دوره بحران درونی سازمان از طرف رفقای مختلف نوشته شده اند ، اما برای نشان دادن حقیقت ماجرا به حد کافی روشن کننده اند. البته در صورت لزوم می توان همه مطالب نوشته شده در دوره بحران را منتشر کرد ، اما به نظر ما همین مطالب انتخاب شده ، مهمترین ها هستند و مسائل اصلی مورد اختلاف و جریان بحران را به روشنی نشان می دهند و نیازی به حجیم تر کردن این پرونده وجود ندارد.
************************************************
یادآوری می کنیم که در اسناد هیچ جا نام تشکیلاتی رفقا نیامده است. نام های تشکیلاتی به نام ها ی اصلی و قلمی رفقا ( در مواردی که چنین نام های از سوی رفقا به طور علنی استفاده شده ) تغییر یافته و در بقیه موارد اسامی حذف و به جای آنها از حروف اول نام استفاده شده است.

************************************************
هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
۲٠ ژانویه ۲٠۱٠
************************************************

توضیحی بیش از حدِ معقول حق به جانب

ژانویه 26, 2010

ضعف بزرگ توضیح رفقای طرف مقابل ما این است که بیش از حد معقول حق به جانب است…. ادامه……

انشعاب در راه کارگر بر بستر یک اختلاف فکری نسبتاً کهنه و دائماً فزاینده شکل گرفت.

ژانویه 26, 2010

درست است که همه امضاء کنندگان نامه سرگشاده نظرگاه های سیاسی و تشکیلاتی یک سانی نداشتند و درست است که بحران مناسباتی در انشعاب و زمان آن نقش بسیار مهمی داشت ؛ اما حقیقت این است که انشعاب در راه کارگر بر بستر یک اختلاف فکری نسبتاً کهنه و دائماً فزاینده شکل گرفت. همان طور که ……. ادامه …..

روندشکل گیری بحران و مراحل مختلف آن تا مقطع کنگره سیزدهم

ژانویه 26, 2010

*گزارش مراحل مختلف بحران تا مقطع کنگره 13 سازمان کارگران انقلابی ایران [راه کارگر]

کنگره سیزدهم سازمان و تعمیق بحران تشکیلاتی

ژانویه 26, 2010

کنگره سیزدهم سازمان در روز اول اوت ۲۰۰۸ تشکیل می شود و بحران تشکیلاتی عملاً به مهم ترین مسئله آن تبدیل می شود…. ادامه ….

حمله خونین اسرائیل به غزه و تاکتیک » صدای سوم «

ژانویه 26, 2010

مورد دیگر بحثی بود که بعد از حمله خونین اسرائیل به غزه ، در گرفت. اعلامیه کمیته مرکزی در محکومیت جنایات اسرائیل…. ادامه مطلب …

تلاشهای ناشیانه !

ژانویه 26, 2010

….اما سومین مسئله ای که ناراضیان از کنگره سیزدهم را به هم نزدیک کرد ، تلاش های ناشیانه ر. الف در کمیسیون حقیقت یاب بود….. ادامه مطلب ….

نامه سرگشاده ، یک اولتیماتوم جنگی !

ژانویه 26, 2010

درست یک روز بعد از انتشار گزارش یاد شده ، نامه سرگشاده ای با امضای عده ای از رفقا منتشر می شود. این نامه به معنای واقعی کلمه یک اولتیماتوم جنگی است که امکان هر نوع گفتگوی رفیقانه را از بین می برد….. ادامه مطلب….

نامه سرگشاده و واکنشهای اعتراضی به آن و پاسخ برخی رفقای مدافع نامه

ژانویه 26, 2010

انتشار نامه سرگشاده چنان غیر منتظره و مضمون آن چنان شوکه کننده بود که بلافاصله واکنش اعتراضی بسیاری از اعضای سازمان را برانگیخت و عده زیادی از رفقایی که ارتباط مستقیمی باهم نداشتند ، شروع به نوشتن نامه های اعتراضی کردند که ….. ادامه …..

نشست های معترضان به نامه سرگشاده تا قطعیت یافتن جدایی

ژانویه 26, 2010

…..*معترضان به نامه سرگشاده قبل از تصمیم به جدایی هفت جلسه عمومی برگزار کردند که تاریخ و زمان برگزاری همه آنها برای اطلاع اعضای سازمان ، چند روز قبل از تشکیل جلسه اعلام می شد و همه آنها می توانستند در جلسات شرکت و صحبت کنند……  ادامه ….

رفقائی که در مقطع انشعاب به هیچ یک از دو طرف نپیوستند !

ژانویه 26, 2010

۱۷ – در پایان ، برای دادن تصویری درست از انشعاب در راه کارگر ، لازم به یادآوری است که بعضی از اعضای سازمان به هیچ یک از دو طرف اختلاف نپیوستند. در اینجا نمونه ای از موضع گیری های دو نفر از این رفقا را به دست می دهیم :….. ادامه ……